Sabtu, Oktober 16, 2010

SAMA ! ehh TAK ! ehh SAMA !

Mencari yang sama tapi
            tak serupa.....
Tiada ulasan: